جا به جای مسیر
بلیط سیستمی
جستجو  
بليط هواپيما مشهد به تهران
از مشهد
20:00

7 صندلی - چارتری
به تهران
21:20

3,130,000  ریــال

3,160,000 ریـال


کلاس پروازی تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا سه ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل پرواز به بعد
H1 100% 100% 100% 100% 100%
از مشهد
15:50

1 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

3,875,000  ریــال

3,905,000 ریـال


کلاس پروازی از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
B 100  ریــال 100  ریــال
از مشهد
15:50

9 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

4,165,000  ریــال

4,195,000 ریـال


کلاس پروازی از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
B1 100  ریــال 100  ریــال
از مشهد
15:50

9 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

4,740,000  ریــال

4,770,000 ریـال


کلاس پروازی از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
B3 100  ریــال 100  ریــال
از مشهد
15:50

5 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

5,039,000  ریــال

5,069,000 ریـال


کلاس پروازی از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
M 100  ریــال 100  ریــال
از مشهد
15:50

5 صندلی - چارتری
به تهران
17:25

5,327,000  ریــال

5,357,000 ریـال


کلاس پروازی از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد
M1 100  ریــال 100  ریــال


  • پشتیبانی :09151155412،09031119891پشتیبانی24ساعته
  • پشتیبانی :05132229577
  • آدرس :مشهد-ميدان راه آهن،خيابان شهيدکامیاب نبش کامیاب26پ262(مقابل درب خروجی ایستگاه را رآهن)
  • ایمیل :sedaghat2015@yahoo.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد